Voorwaarden voor gebruik

 

 • U kunt vrijelijk materiaal van onze site downloaden voor eigen gebruik.
  Het is dus gratis -maar alleen voor eigen gebruik.
  Echter, ons materiaal is 'link-materiaal' (link-ware)
  dat wil zeggen dat u altijd een link onderaan uw pagina moet zetten naar onze site.
  Gebruik daarvoor ons CatMar logo.
   

 • Wij verzoeken u met KLEM om niet naar de plaatjes of naar het materiaal op onze site te linken!
  Kopieer het materiaal naar uw eigen harddisk door erop te klikken met uw rechtermuisknop en het 'te bewaren als..'.
  U kunt het ook naar uw eigen computer downloaden door via een link het
  gezipte file (Winzip) klikken.
   

 • Onze ontwerpen zijn echter niet vrij van royalties, d.w.z. ze zijn geen publiek bezit.
  Al ons materiaal, zoals onder andere: web sets, achtergronden, postpapiertjes,
  plaatjes, tekeningen, animaties en andere ontwerpen is gemaakt door
  C.M. de Jong-Blok aka CatMar (CatMar Designs)
  en valt onder de regels van het copyright © 1999-heden
  *tenzij anders staat vermeld*

Maar ook voor ons geldt altijd:  Ere wie ere toekomt.
Er zijn plaatjes, foto's die als voorbeeld zijn gebruikt bij het ontwerpen van bijvoorbeeld
inlijstwerk, die niet van ons zijn.
Wij zouden daartoe de gebruikelijke erkenning willen geven aan de rechthebbende.
Maar vaak is deze niet bekend.
Mocht u een van de foto's plaatjes herkennen en de rechthebbende zijn of kennen, e-mail
ons dan, zodat we de juiste erkenning kunnen geven;
of het -indien gewenst- van onze site kunnen verwijderen!
Ons emailadres is: karincmmailbox-stat*yahoo.com
(vervang het * door @ bij uw email adressering)
In dit soort gevallen behoort alleen het ontwerp en de creatieve uitwerking aan ons toe.
 

 • U mag ons materiaal niet gebruiken voor commerciële of zakelijke websites of doeleinden.
  Ons materiaal is dus niet voor zakelijk of commercieel gebruik tenzij u daarvoor van
  te voren, schriftelijk -per e-mail - van ons toestemming gekregen heeft.
  Zoals u zult begrijpen, zijn daaraan bepaalde condities en voorwaarden verbonden.
  Ons e-mail adres is:
  karincmmailbox-stat*yahoo.com
  (vervang het * door @)

 • U mag ons materiaal niet 'ontmantelen',
  d.w.z. in kleine(re) onderdelen uit elkaar halen of opdelen,
  om het opnieuw te gebruiken in combinatie met andere onderdelen
  en het dan als van uzelf verspreiden.

 • U mag echter wel de achtergronden van ons postpapier
  als achtergrond van een webpagina gebruiken,
  mits u daarbij maar een duidelijke link terug maakt naar onze website.

   
 • U mag ons materiaal op geen enkele wijze aanpassen, namaken of vervalsen.
 • U mag ons materiaal niet afdrukken, vertonen, of openbaar maken op webpagina's,
  galeries, of als bijlage voor welk programma dan ook noch het distribueren op disks,
  CD ROM en/of op een andere wijze voor massaproductie toegankelijk maken.
   
 • Materiaal of teksten geschreven of ontworpen door mij mag niet gebruikt worden
  voor commerciële doeleinden.
 • Ons materiaal mag niet gebruikt worden op sites die op welke wijze of in welke vorm
  dan ook een of meerdere van de volgende kenmerken bevatten:
 • discriminatie
 • racisme
 • oorlog of geweld
 • extremistische ideeën
 • aanzetten tot haat, geweld verderfelijk of onethisch taalgebruik
 • erotiek of pornografie in welke vorm dan ook.
   
 • Het downloaden en/of gebruik van materiaal van de CatMar Design site is alleen
  toegestaan als u zich aan bovenstaande regels houdt.
   
 • Downloaden vanaf onze site betekent dat u akkoord gaat met onze voorwaarden,
  daarmee instemt en u zich er aan houdt.  Hartelijk dank voor uw begrip en uw medewerking!

   


 

Terug

© CatMar ~1999-heden